Hasar Tespiti

Hasar Tespiti

Yangın nedeninin tespitinde NFPA 921 standardında belirtilen tespit sistematiği uygulanır. İMT Ekspertiz, IAAI (International Arson Investigators Association – Uluslararası Kundaklama Araştırmacıları Birliği) üyesidir. Emtia hasar tespitinde kübaj hesabı üç boyutlu modelleme ile yapılır.